اصفهان نصف جهان

اصفهان نصف جهان

اصفهان از شهرهای بسیار قدیمی است که موجودیت تاریخی آن به هزاره‌ی سوم پیش از میلاد باز می‌گردد. موقعیت جغرافیایی این شهر در مرکز فلات ایران، مصون بودن آن از آفات ارضی و خاک حاصلخیز و زاینده‌رودش، به آن امکان داده است که در همه‌ی دوره‌های گذشته از مراکز مهم فعالیت‌های اقوام آریایی ساکن این مرز و بوم